MDPodcast 119 – Het Grote Geld

Dit is weer zo’n typisch voorbeeld van Wodehousiaanse plot-recycling. In dit verhaal (Big Business, 1952, Colliers, gebundeld in A Few Quick Ones, 1959) gaat het over een groot buitenhuis dat voor de eigenaar te duur geworden is in onderhoud en dat hij niet kwijt kan – wat ze in Engeland a white elephant noemen – en dat die eigenaar daarom in brand wil steken, mede omwille van de verzekeringsgelden. Een dergelijk brandstichtingsverhaal vinden we al twee decennia eerder nota bene ook in een Mulliner-verhaal, The Fiery Wooing of Mordred (1934, Cosmopolitan, gebundeld in Young Men with Spats, 1936). Dat verhaal was al eerder te beluisteren als Modern Dutch Podcast afl. 106 (Mordred’s Vurige MInnestrijd). Ook daar zijn de hoofdpersonen een niet erg snuggere neef van Mr. Mulliner en een bijdehand meisje. Zelfs de middelen om brand te stichten zijn dezelfde: petroleum, papier en houtkrullen…

Gerelateerde artikelen