MDPodcast 191 – Het spijt de Redactie

Zoals zo vaak recyclet Wodehouse ook ditmaal een idee dat hij al eens eerder in een verhaal heeft gebruikt. In De Hond McIntosh en wat daarmee gebeurde (1929) (MDPodcast 138) geeft Bobbie Wickham een hond, de Aberdeen Terrier van Tante Agatha, weg aan het zoontje van een theaterproducent om een gunst van hem te verkrijgen, en moet dat dier (door Bertie Wooster) worden teruggeritseld voordat er ongelukken gebeuren. Tweeëntwintig jaar later wordt hetzelfde idee gebruikt in dit verhaal, Het spijt de Redactie (1951), ditmaal om de gunst te verwerven van een beroemde schrijfster, en is het Bingo Little die geacht wordt het puin te ruimen. Bovendien betreft het hier geen ‘Scottie’ maar een pekinees.

Pekinezen waren Wodehouse’ lievelingshonden, hij heeft er in de loop van zijn lange leven talloze gehad. Aberdeen terriers waren dat juist niet, hoewel er verschillende in zijn verhalen opduiken, waaronder uiteraard Bobbie Wickham’s eigen bijterige Bartholomew.

De hoofdpersoon van dit verhaal, Bingo Little, een van de bekendste Drones, vertoont in dit verhaal overigens bijna Ukridge‑achtige trekken. Het hele verhaal heeft trouwens nogal die bedriegerige Ukridge‑sfeer en ‑toon. Het is daarmee misschien wel het scherpste van alle Drones‑verhalen. Let ook op het merkwaardig plotselinge en kort‑afgewerkte slot. Heel sterk.

Gerelateerde artikelen