MDPodcast 184 – Een Man van Eer – Hoofdstuk 9

Samenvatting van het voorafgaande: Tante Dahlia heeft Bertie naar Totleigh Towers gestuurd om een zilveren roomkoe van Sir Watkyn te stelen voor haar man, de zilververzamelaar Tom Travers. Sir Watkyn en zijn brute vriend Spode merken dat en bedreigen Bertie. Jeeves vindt in het geheime clubboek van de club van butlers en persoonlijke bedienden iets waarmee Bertie Spode zou kunnen uitschakelen, nl. door tegen hem te zeggen dat hij alles weet van Eulalia. Meer daarover mag Jeeves daarover niet zeggen. Bertie weet Spode inderdaad op die manier te doen afdruipen.

Verder moeten we nog weten dat Sir Watkyn de roomkoe met Oom Tom wil ruilen voor tante Dahlia’s onmisbare Franse kok Anatole, dat Stiffy Byng ruzie heeft met de dorpsveldwachter Eustace Oates en daarom diens helm wil laten stelen door haar geheime verloofde, de hulppredikant Harold “Stinker” Pinker. Verder dat Stiffy Gussie en Bertie dwingt haar bij haar plannetjes te helpen door hen te chanteren met een notitieboekje dat Gussie is kwijtgeraakt en waarin hij kleinerende opmerkingen heeft genoteerd over Sir Watkyn en Spode en dat natuurlijk niet in hun handen mag vallen. En bovenal mag er niets mis gaan tussen Madeline en Gussie, omdat zij anders met Bertie zal trouwen, die dat vreselijk zou vinden.

Gussie probeert Stiffy het notitieboekje al stoeiende te ontfutselen. Madeline ziet dat, interpreteert het verkeerd en verbreekt hun verloving. Spode, die als de grote beschermer van Madeline optreedt, wil Gussie de nek breken vanwege zijn gewaande misdraging.

Harold Pinker heeft toch de helm van Agent Oates voor Stiffy weten te bemachtigen. Stiffy weigert het notitieboekje aan Bertie te geven en kan hem met behulp daarvan zelfs dwingen mee te doen met een nieuw plan (uit de koker van Jeeves): Bertie zal Sir Watkyn vertellen dat hijzelf met Stiffy verloofd is. Sir Watkyn zal dan zo opgelucht zijn om later te horen dat het niet waar is en dat ze met de brave hulppredikant Stinker wil trouwen dat hij dat maar al te graag zal toestaan.

Gerelateerde artikelen