MDPodcast 181 – Een Man van Eer – Hoofdstuk 7B

Samenvatting van het voorafgaande: Tante Dahlia heeft Bertie (met Jeeves) naar Totleigh Towers gestuurd om een zilveren roomkoe van Sir Watkyn te stelen voor haar man Tom Travers, ook een zilververzamelaar. Sir Watkyn en Spode hebben dat in de gaten en bedreigen Bertie daarom. De bedreiging door Spode zou misschien kunnen worden afgewend door hem te chanteren met iets uit zijn verleden. Misschien zou zoiets te vinden zijn in het geheime clubboek van de Junior Ganymede, de club van butlers en persoonlijke bedienden, die daarin de misstappen etc. van hun werkgevers noteren. Jeeves zal het boek raadplegen.

Verder moeten we nog weten dat Sir Watkyn de roomkoe met Oom Tom wil ruilen voor tante Dahlia’s onmisbare Franse kok Anatole, dat Stiffy Bing ruzie heeft met de dorpsveldwachter Eustace Oates (vanwege haar bijtgrage hond Bartholomew), en daarom diens helm wil laten stelen door haar geheime verloofde, de hulppredikant Harold “Stinker” Pinker. Verder dat Stiffy Gussie en Bertie dwingt haar bij haar plannetjes te helpen door hen te chanteren met een notitieboekje dat Gussie is kwijtgeraakt en waarin hij kleinerende opmerkingen heeft genoteerd over Sir Watkyn en Spode en dat  natuurlijk niet in hun handen mag vallen. En bovenal mag er niets mis gaan tussen Madeline en Gussie, omdat zij anders met Bertie zal trouwen, die dat vreselijk zou vinden.

Gussie denkt dat Stiffy het notitieboekje in haar kous heeft verborgen en probeert het haar al stoeiende te ontfutselen. Madeline ziet dat, interpreteert een en ander verkeerd en verbreekt hun verloving. Spode, die als de grote beschermer van Madeline optreedt, wil Gussie de nek breken vanwege zijn gewaande misdraging.

Jeeves meldt op basis van gegevens uit het Club-boek van de Junior Ganymede dat Bertie Spode zou kunnen uitschakelen door tegen hem te zeggen dat hij alles weet van Eulalia. Meer staan de regels van de club hem niet toe daarover te zeggen. Als Spode Gussie te pakken dreigt te krijgen probeert Bertie dat toverwoord toe te passen. Op het cruciale moment blijkt hij echter het woord te zijn vergeten.

Gerelateerde artikelen