MDPodcast 148 – GOED BEZIG, JEEVES – Hoofdstuk 13 & 14

Korte inhoud van het voorafgaande: Bertie Wooster logeert op Brinkley Court, tante Dahlia’s buitenhuis. Ook Gussie Fink-Nottle is daar, die ditmaal de jaarprijzen zal uitreiken op het plaatselijk lyceum.
Gussie Fink-Nottle is verliefd op Madeline Bassett, en komt, verlegen als hij is, advies vragen aan Jeeves. Dat irriteert Bertie, hij geeft hem liever zelf goede raad. Hij adviseert Gussie gebrek aan eetlust te fingeren om zo zijn liefde te tonen voor Madeline.
Bertie’s nichtje Angela verbreekt haar verloving met Tuppy Glossop en Bertie raadt ook Tuppy aan om niet te eten tijdens het diner, zodat Angela zal merken dat hij wegkwijnt om haar.
Tante Dahlia heeft het geld dat ze van oom Tom heeft gekregen ten behoeve van haar tijdschrift Milady’s Boudoir, in het casino in Cannes verspeeld en durft Oom Tom geen nieuw te vragen. Bertie adviseert ook haar te vasten, teneinde Oom Tom’s aandacht en medelijden te wekken.
Bertie doet een goed woordje voor Gussie bij Madeline Bassett, maar zij denkt dat hij haar zelf ten huwelijk wil vragen. Ze wijst hem – tot Bertie’s geluk – af en bekent verliefd te zijn op Gussie. Bertie laat Madeline en Gussie samen achter, ervan overtuigd dat zij zich zullen verloven – het lukt Gussie echter toch nog steeds niet Madeline zijn liefde te verklaren!
Omdat nu haast niemand (op advies van Bertie) zijn overheerlijke gerechten wilde eten neemt de lichtgeraakte Franse kok Anatole ontslag. Tante Dahlia is daarom woedend op Bertie.
Angela betrapt de hongerige Tuppy als hij ’s nachts in de voorraadkamer van een restant runderpastei wil gaan eten en bespot hem hevig. Tuppy meent dat ze in Cannes verliefd moet zijn geworden op iemand anders. Bertie houdt hem echter voor dat dat onmogelijk is omdat ze daarginds voortdurend hem hemzelf is samengeweest…

Gerelateerde artikelen