MDPodcast 144 – GOED BEZIG, JEEVES – Hoofdstuk 7b & 8

Korte inhoud van het voorafgaande: Bertie Wooster’s timide oude schoolkameraad Gussie, is verliefd op de zoetsappige Madeline Bassett, maar durft haar niet eens aan te spreken, en heeft Jeeves om advies gevraagd. Bertie heeft een lichte onenigheid met Jeeves over een wit officiersjasje dat hij uit Cannes heeft meegebracht en het irriteert hem dat zijn vrienden Jeeves intelligenter vinden dan hemzelf. Daarom neemt hij Gussie’s zaak verder persoonlijk op zich.
Tante Dahlia wil dat Bertie de jaarlijkse prijzen uitreikt aan de leerlingen van het plaatselijk lyceum en daar een toespraakje bij houdt, wat hij als een angstaanjagende taak beschouwt.
Madeline, die een vriendin van Bertie’s nichtje Angela is, logeert op Brinkley Court, en Bertie zorgt ervoor dat Gussie daar ook kan logeren om haar te ontmoeten – maar ook opdat Gussie in plaats van hemzelf de taak zal krijgen toegewezen de schoolprijzen uit te reiken!
Wanneer Angela haar verloving verbreekt met Tuppy Glossop, voelt Bertie zich verplicht toch ook naar Brinkley Court te gaan om Tante Dahlia te troosten. Tuppy en Angela hadden ruzie gekregen nadat Angela had verteld dat ze in Cannes bij het waterskiën was aangevallen door een haai, wat Tuppy niet wilde geloven.

Gerelateerde artikelen