MDPodcast 117 – Jeeves en de Gladde Rakker – deel 1 van 2

Vandaag na lange tijd weer eens een Jeeves-verhaal, Jeeves and the Greasy Bird. Wodehouse schreef het in 1965 voor het decembernummer van Playboy. In 1966 werd het opgenomen in de bundel Plum Pie, (In Ned. Plumpudding 1968: Jeeves en de Glibberige Knaap). Het is het laatste ‘losse’ Jeeves-verhaal dat hij schreef. Daarna volgden nog wel twee romans over Jeeves en Wooster. Na de oorlog waren er niet veel tijdschriften meer die korte verhalen publiceerden, Playboy was een van de weinige. Vandaar dat we Wodehouse een aantal keren in dat prikkelend geïllustreerde blad tegenkomen – een tikje merkwaardig wel want Wodehouse is nu juist een schrijver die in zijn werk eigenlijk alle verwijzingen naar seks vermijdt, en zelfs nooit een in die zin dubbelzinnige opmerking maakt. Toch heeft hij kennelijk zijn best gedaan om dit verhaal aan het lezerspubliek van Playboy aan te passen door er een situatie in te beschrijven die je met enige goede wil als enigszins pikant zou kunnen aanmerken.
Nog een aanpassing valt op; Wodehouse’ verhalen spelen zich vrijwel zonder uitzondering af in de zomer of soms de lente. Tweemaal wijkt hij daarvan af en schrijft hij een verhaal dat zich met Kerstmis afspeelt: The Yule Time Spirit / De Ware Kerststemming en Another Christmas Carol / Een Nieuwe Kerstvertelling (resp. Modern Dutch Podcast nr. 065 en 013b). Speciaal voor dat Playboy decembernummer laat hij aan het begin van dìt verhaal Jeeves in de weer zijn met hulst en dennentakken “want Kerstmis was al haast weer in ons midden”. Vandaar dat het de MDPodcast van deze Kerstweek is geworden – en van volgende week trouwens, want het was te lang voor één aflevering.

Gerelateerde artikelen