MDPodcast 092 – GELOUTERD IN HET VUUR deel 2 van 2

Korte inhoud van het voorafgaande. Na het jaarlijkse ‘open podium’ in de Drones Club, prijzen alle leden de dolle conference van Cyril “Barmy” Fotheringay-Phipps en Reginald “Pongo” Twistleton-Twistleton. Een van de Drones-leden merkt op dat Barmy en Pongo een beproeving hebben ondergaan die bijna een eind had gemaakt aan hun vriendschap. Deze Baardmans vertelt het volgende verhaal, zoals hij het zelf weer van Barmy heeft gehoord.
Barmy en Pongo waren naar de badplaats Bridmouth-on-Sea gegaan om hun conference te oefenen. Daar zien ze Angelica Briscoe, de dochter van de Eerw. P. P. Briscoe. Zij woont in Maiden Eggesford, een dorpje vlakbij Bridmouth. Allebei worden ze dadelijk hopeloos verliefd op haar. Pongo vertelt Barmy dat hij een dag of twee naar Londen moet, en Barmy zegt dat hij zich niet hoeft te haasten, maar wil natuurlijk de gelegenheid te baat nemen om te proberen Angelica te ontmoeten. De volgende dag, zaterdag, boekt Barmy een kamer in een pub in Maiden Eggesford en treft daar Pongo aan, die gelogen had en precies hetzelfde van plan was. Barmy ontmoet een man, een paar jaar ouder dan hij, die ook Briscoe heet Briscoe en concludeert dat hij de broer is van Angelica. Briscoe introduceert Barmy bij Angelica en Barmy stemt er maar al te graag mee in om haar te helpen bij de organisatie van het jaarlijkse schoolfeest van de dorpsschool. Pongo hoort daarvan en neemt het Barmy erg kwalijk dat hij zich stiekem zo heeft opgedrongen bij dat meisje. Barmy is groothartig tegenover zijn vriend Pongo en stuurt een briefje naar Angelica, waarin staat dat hij bij nader inzien niet kan helpen bij het schoolfeest, maar dat hij Pongo in zijn plaats zal sturen. Pongo is verrast en dankbaar. – Maar Angelica stuurt Barmy een briefje terug…

Gerelateerde artikelen