MDPodcast 083 GRAAG GEDAAN! Hoofdstuk 12

Samenvatting van het vorige hoofdstuk:
Oom Fred weet Dunstable wijs te maken dat Jimmy Schoonmaker failliet is, en peutert £1000 van hem los, zogenaamd om zijn neef Archie uit diens verloving met Myra te verlossen maar uiteraard in werkelijkheid om zijn aandeel te betalen in Ricky’s soep-bar. Verder helpt hij Jimmy Schoonmaker zijn verlegenheid te overwinnen en eindelijk Connie ten huwelijk te vragen. Ook weet hij zijn vriend ervan te overtuigen dat Bill Bailey de meest geschikte huwelijkskandidaat is voor Myra. – Ongetwijfeld zal hij in het laatste hoofdstuk ook de laatste knopen weten te ontwarren en nog meer Licht en Luchtigheid te verspreiden !

Gerelateerde artikelen